top of page
  • Writer's picturephyathai7 pet care

น้องหมาตาถลน


สำหรับน้องหมาสายพันธุ์ที่มีตาโต จมูกสั้น เบ้าตากว้าง เช่น น้องหมาชิสุห์ ปักกิ่ง ปั๊ก ลาซาแอปโซ และบอสตัน เทอร์เรีย แม้จะน่ารักน่าหยิกแค่ไหน แต่ด้วยกความน่าสั้น ทำให้น้องหมามีโอกาสเกิดภาวะตาถลน (Proptosis) ได้ ซึ่งภาวะนี้เกิดจากการที่มีแรงกระแทกใกล้ลูกตา จนดันให้ลูกตาเคลื่อนที่หลุดออกมานอกเบ้าตา


 

สาเหตุ

นอกจากจะเป็นกรรมของน้องหมาพันธุ์หน้าสั้นแล้ว ก็ยังมีโอกาสเกิดได้จากอุบัติเหตุ เช่น รถชน น้องหมากัดกัน ซึ่งตาอาจหลุดมาบางส่วน หรือหลุดออกมาทั้งหมดเลยก็ได้


การรักษา

ปัญหาตาถลนจัดเป็นภาวะฉุกเฉิน โดยการรักษาจะพิจารณาจากความรุนแรง ความเสียหายที่เกิดกับลูกตา เนื้อเยื่อ และกล้ามเนื้อรอบๆ ลูกตา รวมทั้งระยะเวลาที่นำน้องหมามาพบคุณหมอ หากคุณหมอพิจารณาแล้วว่าไม่รุนแรง ก็สามารถดันลูกตากลับเข้าไป และยังคงรักษาลูกตาและการมองเห็นไว้ได้ แต่หากเป็นรุนแรง อาจต้องมีการผ่าตัดเพื่อนำลูกตาออก


หากเกิดปัญหาน้องหมาตาถลนต้องทำอย่างไร

การจัดการเบื้องต้นหากเกิดปัญหานี้ คือ การให้ความชุ่มชื้นรวมทั้งหล่อลื่นลูกตาที่ออกจากเบ้าด้วยน้ำยาล้างตา น้ำเกลือ หรือน้ำสะอาด แล้วรีบนำ ส่งโรงพยาบาลสัตว์ทันที จากนั้นคุณหมอจะพิจารณาการรักษาที่เหมาะสมตามความรุนแรงของอาการต่อไป


 

#คลินิกโรคตา #โรคตา #ฉุกเฉิน #โรคสัตว์เลี้ยง

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page