top of page
  • Writer's picturephyathai7 pet care

สัญญาณที่บอกว่าน้องหมาน้องแมวอาจป่วย


ความเจ็บป่วยเป็นเรื่องที่ไม่มีใครอยากให้เกิดกับน้องหมาน้องแมวของเรา แม้ว่าเราจะป้องกันน้องหมาน้องแมวจากความเจ็บป่วยแล้วก็ตาม แต่บางครั้งความเจ็บป่วยก็อาจมาเยือนน้องหมาน้องแมวของเราได้ ดังนั้นนอกจากที่จะทำการป้องกันโรคให้น้องหมาน้องแมวแล้ว เราก็ต้องสังเกตอาการความผิดปกติต่างๆ ที่อาจเกิดกับน้องหมาน้องแมวของเราด้วย และสัญญาณเหล่านี้แหละที่เป็นสัญญาณเตือน บอกว่าน้องหมาน้องแมวของเรามีความผิดปกติแล้ว

 

ซึม

เมื่อน้องหมาน้องแมวเริ่มซึม เล่นน้อยลงกว่าทุกวันที่ผ่านมา นี่เป็นอาการเบื้องต้นที่ดูธรรมดา แต่อาจบ่งบอกถึงโรคต่าง ๆ ได้มากมาย ซึ่งในน้องหมาน้องแมวส่วนใหญ่ที่แสดงอาการซึมนั่นอาจแปลว่าอาการป่วยเพิ่งเริ่มแสดงออกมา ซึ่งอาจเป็นอาการป่วยรุนแรงก็ได้


สีเหงือกเปลี่ยนแปลง

หากสีเหงือกซีดขาวอาจบ่งบอกถึงภาวะเลือดจาง สีเหงือกดูอมเหลืองอาจเป็นจากภาวะเม็ดเลือดแดงแตกเฉียบพลันหรือโรคตับและท่อน้ำดี หรือเป็นดีซ่าน และเยื่อเมือกสีม่วงคล้ำอาจมีภาวะการแลกเปลี่ยนออกซิเจนที่ผิดปกติได้ เรื่องสีเหงือกจึงเป็นเรื่องไม่ควรมองข้ามและควรหมั่นสังเกตเป็นประจำทุกวัน


อาเจียน

อาจเป็นอาการที่แสดงมาจากความผิดปกติของตับ ไต ตับอ่อนอักเสบ การติดเชื้อเข้ากระแสเลือดได้ รวมไปถึงเรื่องสิ่งแปลกปลอมที่อุดตันในทางเดินอาหาร หรืออาจเป็นความผิดปกติที่เกิดจากระบบทางเดินอาหารก็ได้ ในน้องแมวควรแยกว่าเป็นอาเจียน หรือเป็นการขย้อนเอาก้อนขนออกมา ควรสังเกตสีและเนื้อของอาเจียนที่ออกมา (ถ่ายรูปมาให้คุณหมอดูก็ได้นะ)


ถ่ายเหลว

แม้การเปลี่ยนอาหารก็อาจทำให้น้องหมาน้องแมวมีอาการถ่ายเหลวได้ แต่ในบางครั้งการถ่ายเหลวเกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรียและไวรัส เกิดการอักเสบติดเชื้อ ในตัวที่เป็นรุนแรงอาจถ่ายเหลว มีเมือก หรือมีเลือดปนออกมา


ไอ

มีหลายๆ โรคที่ทำให้น้องหมาน้องแมวเกิดอาการไอได้ เช่น การอักเสบติดเชื้อแบคทีเรีย หรือไวรัสในทางเดินหายใจ ปอดอักเสบ น้ำท่วมปอด โรคหัวใจ หรือมีพยาธิหนอนหัวใจตัวแก่ รวมไปถึงความผิดปกติของระบบทางเดินหายใจอื่น ๆ ซึ่งอาจเป็นโรครุนแรงจนคาดไม่ถึง

 

コメント


bottom of page